Breaking News
Home / Lifestyle / പി വിജയൻ, ഐ പി എസ് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ മുഴുവൻ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്..!!

പി വിജയൻ, ഐ പി എസ് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ മുഴുവൻ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്..!!

പി വിജയൻ, ഐ പി എസ് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ മുഴുവൻ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്..!!

About Intensive Promo

Leave a Reply

Your email address will not be published.